POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

UCZCIWOŚĆ - SZACUNEK - WSPÓŁPRACA - PASJA - DYSCYPLINA

Menu

MEN: Projekt w sprawie szkół sportowych09.02.2017

 
Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego skierowany do konsultacji.
 
W projekcie rozporządzenia określone zostały zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty.
W projekcie określono minimalną liczbę uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia, tj. 20 uczniów - niezbędną do uzyskania statusu oddziału sportowego. Regulacja ma na celu jednoznaczne doprecyzowanie, że określona minimalna liczba uczniów w oddziale jest niezbędna dla uzyskania statusu oddziału sportowego.
Zmniejszenie liczby uczniów tego oddziału - już po uzyskaniu powyższego statusu - nie będzie powodować jego utraty. Inna regulacja (tj. utrata statusu oddziału sportowego w przypadku zmniejszenia liczby uczniów) byłaby krzywdząca dla reszty uczniów pozostających w szkoleniu sportowym.

W projekcie zaproponowano również możliwość tworzenia oddziałów mistrzostwa sportowego (dotychczas mogły być tworzone tylko szkoły mistrzostwa sportowego).
 
Istotną zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących zasad organizacji szkolenia sportowego w oddziałach i szkołach jest wskazanie, że szkolenie sportowe w oddziałach sportowych, szkołach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego będzie prowadzone w ramach zajęć sportowych w oparciu
o programy szkolenia sportowego opracowane dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe.
Celem proponowanej zmiany - na wniosek Ministra Sportu i Turystyki - jest podwyższenie jakości programów szkolenia sportowego. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem - będą one opracowywane przez polskie związki sportowe. Każdy program szkolenia będzie zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
 
W projekcie zaproponowano obowiązek realizowania programów szkolenia sportowego. Będą one odbywały się w oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej. Natomiast w oddziałach sportowych oraz szkołach sportowych pozostawiono jedynie możliwość (nie obowiązek) realizowania programów szkolenia we współpracy z ww. jednostkami.
 
Zasadnicza zmiana dotyczy realizacji etapów szkolenia sportowego. W projekcie rozporządzenia zaproponowano, że realizowane będą następujące etapy szkolenia sportowego:
ukierunkowany - mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonym sporcie.
Zasadnicza zmiana w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji w zakresie przerwania szkolenia sportowego dotyczy możliwości przerwania szkolenia sportowego na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe. Możliwe jest ono w przypadku przyczyn innych, niż zdrowotne lub opinii lekarza o braku możliwości dalszego kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego (w przypadku przyczyn zdrowotnych).
 
Projekt przewiduje również przepis przejściowy zapewniający możliwości rozpoczęcia szkolenia sportowego - w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 - w klasie VII i VIII szkoły podstawowej. Propozycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska w zakresie umożliwienia szkolenia sportowego uczniom kończącym klasę VI.
 
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2017 r. Konsultacje potrwają do 23 lutego 2017 roku.
 
Link do artykułu [kliknij]
Link do procesu legislacyjnego [kliknij]

U20: Powołania do Cetniewa Regulaminy Ekstraligi i I ligi
NAJBLIŻSZY MECZ
vs
Portugalia Polska

Rugby Europe Trophy
Lisbona, 16.02.2019

Informacje dla MEDIÓW
Tabela Ekstraligi
  Grupa Mistrzowska    
1 Budowlani Łódź SA 10 41
2 MKS Pogoń Siedlce 10 39
3 MKS Ogniwo Sopot 10 34
4 RC Lechia Gdańsk 10 20
5 RC Orkan Sochaczew 10 9
6 KS Budowlani Lublin 10 6
  Grupa Trophy    
1 OKS Skra Warszawa 6 20
2 RzKS Juvenia Kraków 6 16
3 RC Arka Gdynia 6 14
4 KS Budowlani Łódź 6 11