POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

WYCHOWANIE - ROZWÓJ - JEDNOŚĆ - ZDROWIE - SZACUNEK - DYSCYPLINA -PRACA ZESPOŁOWA - SATYSFAKCJA

Menu

SONDA

Kto wygra Rugby Europe Trophy 2017/2018?

Czechy Holandia Mołdawia Polska Portugalia Szwajcaria

Wszystkich głosów 164

8.471.477 liczba odwiedzin od
01.01.2014

MEN: Projekt w sprawie szkół sportowych09.02.2017

 
Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego skierowany do konsultacji.
 
W projekcie rozporządzenia określone zostały zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty.
W projekcie określono minimalną liczbę uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia, tj. 20 uczniów - niezbędną do uzyskania statusu oddziału sportowego. Regulacja ma na celu jednoznaczne doprecyzowanie, że określona minimalna liczba uczniów w oddziale jest niezbędna dla uzyskania statusu oddziału sportowego.
Zmniejszenie liczby uczniów tego oddziału - już po uzyskaniu powyższego statusu - nie będzie powodować jego utraty. Inna regulacja (tj. utrata statusu oddziału sportowego w przypadku zmniejszenia liczby uczniów) byłaby krzywdząca dla reszty uczniów pozostających w szkoleniu sportowym.

W projekcie zaproponowano również możliwość tworzenia oddziałów mistrzostwa sportowego (dotychczas mogły być tworzone tylko szkoły mistrzostwa sportowego).
 
Istotną zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących zasad organizacji szkolenia sportowego w oddziałach i szkołach jest wskazanie, że szkolenie sportowe w oddziałach sportowych, szkołach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego będzie prowadzone w ramach zajęć sportowych w oparciu
o programy szkolenia sportowego opracowane dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe.
Celem proponowanej zmiany - na wniosek Ministra Sportu i Turystyki - jest podwyższenie jakości programów szkolenia sportowego. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem - będą one opracowywane przez polskie związki sportowe. Każdy program szkolenia będzie zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
 
W projekcie zaproponowano obowiązek realizowania programów szkolenia sportowego. Będą one odbywały się w oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej. Natomiast w oddziałach sportowych oraz szkołach sportowych pozostawiono jedynie możliwość (nie obowiązek) realizowania programów szkolenia we współpracy z ww. jednostkami.
 
Zasadnicza zmiana dotyczy realizacji etapów szkolenia sportowego. W projekcie rozporządzenia zaproponowano, że realizowane będą następujące etapy szkolenia sportowego:
ukierunkowany - mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonym sporcie.
Zasadnicza zmiana w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji w zakresie przerwania szkolenia sportowego dotyczy możliwości przerwania szkolenia sportowego na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe. Możliwe jest ono w przypadku przyczyn innych, niż zdrowotne lub opinii lekarza o braku możliwości dalszego kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego (w przypadku przyczyn zdrowotnych).
 
Projekt przewiduje również przepis przejściowy zapewniający możliwości rozpoczęcia szkolenia sportowego - w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 - w klasie VII i VIII szkoły podstawowej. Propozycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska w zakresie umożliwienia szkolenia sportowego uczniom kończącym klasę VI.
 
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2017 r. Konsultacje potrwają do 23 lutego 2017 roku.
 
Link do artykułu [kliknij]
Link do procesu legislacyjnego [kliknij]

U20: Powołania do Cetniewa Regulaminy Ekstraligi i I ligi

NAJBLIŻSZY MECZ

vs
Holandia Polska

Rugby Europe Trophy
Amsterdam, 03.03.2018

Informacje dla MEDIÓW

NAJBLIŻSZY TURNIEJ

Kwalifikacje do WRWSS
Hong Kong, 05.04.2018 - 06.04.2018

Tabela Ekstraligi

  RC Arka Gdynia    
  Budowlani Łódź SA    
  KS Budowlani Lublin
   
  KS Budowlani Łódź    
  RzKS Juvenia Kraków    
  RC Lechia Gdańsk    
  MKS Ogniwo Sopot    
  RC Orkan Sochaczew    
  MKS Pogoń Siedlce    
  RKS Skra Warszawa    

 Wyniki

SONDA

Kto wygra Rugby Europe Trophy 2017/2018?

Czechy 9% Holandia 10% Mołdawia 8% Polska 23% Portugalia 43% Szwajcaria 7%

Wszystkich głosów 164

8.471.477 liczba odwiedzin od
01.01.2014