POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

UCZCIWOŚĆ - SZACUNEK - WSPÓŁPRACA - PASJA - DYSCYPLINA

Menu

Ubezpieczenie

 
W Polskim Związku Rugby, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów PZR, wymagane są obowiązkowe ubezpieczenia NNW. Każdy zawodnik posiadający ważną licencję wydaną przez PZR, jest ubezpieczony. Składka minimalna na rok ubezpieczeniowy do 15 marca 2019 wynosi min. 26 zł, suma ubezpieczenia 8 tysięcy zł. Tym samym jest to wypełnienie obowiązku zawartego w Ustawie o sporcie. 
 
Na nowy sezon ubezpieczeniowy oferty dla PZR zbierała firma Supra Bokers S.A. i firma POL Brokers Sp. z o.o od lat nasz ubezpieczeniowy partner i sponsor jednocześnie. 
O złożenie oferty zostały poproszone wszystkie największe polskie firmy ubezpieczeniowe. Oferty złożyły tylko InterRisk, Gothaer, PZU i AVIVA. Niestety duża szkodowość, która jest brana przy wyliczeniach składek przez ubezpieczycieli w bardzo dużym stopniu wpłynęła na cenę i jakość otrzymanych ofert.
Dlatego mając na uwadze kondycje finansowe klubów oraz wysokość składki minimalnej, w drodze uchwały Zarząd, zdecydował o wybraniu oferty firmy InterRisk dostarczonej przez firmę POL Brokers Sp. z o.o.
Jednocześnie z powodu dużej szkodliwości PZR zachęca Kluby do indywidualnych ubezpieczeń swoich zawodników odrębnymi polisami.
 
W załączniku szczegółowe informacje dotyczące wariantów i wysokości składek.  
 
UWAGA, POZA MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU WYSOKOŚCI SKŁADKI, JEST JESZCZE KILKA WAŻNYCH ZMIAN, BEZ KTÓRYCH UBEZPIECZENIA NIE BĘDĄ WAŻNE!!!
 
1. Do dnia 21 marca 2018 wszystkie kluby Rugby 7 biorące udział w turnieju 24 marca 2018 muszą dostarczyć do związku kompletne listy zawodników ubezpieczonych wraz z podpisanymi oświadczeniami o zapoznaniu się z warunkami OWU (można wysłać mailem kopie PDF, ale muszą to być kopie podstemplowanych i podpisanych list, związek nie będzie już mógł wysyłać list w imieniu klubów - zmiany ustawowe). Pozostałe kluby do 27 marca 2018. Wraz z przesłaniem listy proszę o przesłanie dowodu wniesionej wpłaty tytułem ubezpieczeń na konto PZR (będzie wystawiona faktura). Oryginały muszą dotrzeć do związku do dnia 11 kwietnia br. Wzór listy i oświadczenie, którą należy wypełnić, podpisać i podstemplować stanowi załącznik do tego tekstu. Klub musi wskazać, który zawodnik jaki wariant wybrał w ubezpieczeniu.
2. Wszyscy ubezpieczeni zawodnicy muszą zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), które również stanowią załącznik do tekstu – jest to wymóg ustawowy.
3. W związku z obowiązkiem opisanym w punkcie 2 - wszystkie kluby muszą dostarczyć z listami zawodników podpisane przez nich oświadczenia, że zapoznali się z OWU - wzór oświadczenia także jest do pobrania.
4. Klub wnosi opłaty za ubezpieczenia na konto związku. Związek płaci składkę do ubezpieczyciela za wszystkich zawodników, którzy mają licencję PZR
5. Żaden klub nie otrzyma licencji dla zawodników na nowy sezon/rundę, jeśli nie zostanie dostarczona lista ubezpieczonych zawodników, wszystkie oświadczenia zawodników oraz nie zostanie dokonana opłata za składkę ubezpieczeniową.
6. W załączniku znajduje się także tabela ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia w zależności od wybranego wariantu, czyli wysokości składki ubezpieczeniowej.
 
Poniżej pliki zawierające także Warunki ubezpieczenia NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) dla zawodników reprezentacji Polski w rugby na sezon 2018-2019.
 
Opłaty należy wnosić na konto: WBK 70 1090 1014 0000 0001 3452 4093
NAJBLIŻSZY MECZ
vs
Polska Szwajcaria

Rugby Europe Trophy
Łódź, 23.03.2019

Informacje dla MEDIÓW
Tabela Ekstraligi
1 Budowlani Łódź SA 0 0
2 MKS Ogniwo Sopot 0 0
3 MKS Pogoń Siedlce 0 0
4 RC Lechia Gdańsk 0 0
5 RC Orkan Sochaczew 0 0
6 KS Budowlani Lublin 0 0
7 OKS Skra Warszawa 0 0
8 RzKS Juvenia Kraków 0 0
9 RC Arka Gdynia 0 0
10 KS Budowlani Łódź 0 0