POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

JEDNOŚĆ • PASJA • SOLIDARNOŚĆ DYSCYPLINA • SZACUNEK

Menu

Nowa polisa ubezpieczeniowa w Interrisk17.02.2021


W dniu 01 grudnia 2020 Polski Związek Rugby podpisał nową umowę z firmą Interrisk. Obecna polisa jest ważna od 01 grudnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. i obejmuje trzy warianty do wyboru (zakresy poszczególnych wariantów znajdują się w plikach do pobrania). Każdy zawodnik może być objęty jednym z trzech wariantów.

Ubezpieczenie obejmuje m.in. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji poniesionych na terenie RP na leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zwrot kosztów następuje w oparciu o imienne faktury, a w przypadku rehabilitacji dodatkowo wymagane jest zlecenie rehabilitacji przez lekarza z wymienionym rodzajem i ilością zabiegów.

Limit zwrotu kosztów leczenia i kosztów rehabilitacji stanowi osobną sumę ubezpieczenia. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji nastąpi maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia. Zwrot dotyczy tylko wydatków poniesionych w okresie 2 lat od zdarzenia.

Bardzo ważne:
• Do ubezpieczenia będą wymagane imienne listy zawodników, zawierające: imię, nazwisko, PESEL (dla zawodników zagranicznych data urodzenia), pieczęć klubu i podpis osoby upoważnionej oraz wybrany wariant. Wybrany wariant od momentu zgłoszenia nie podlega zmianom do końca okresu obowiązywania polisy, tj. do 31.07.2021 r.
• Zgłoszenia do ubezpieczenia należy wysyłać poprzez System Licencyjny PZR, wybierając konkretny wariant w Systemie i dołączając imienną listę zawodników, osobną dla każdego z wybranych wariantów
• Wszyscy ubezpieczeni zawodnicy muszą zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) - jest to wymóg ustawowy. Na potrzeby ewentualnej likwidacji szkody kluby zobowiązane są przechowywać podpisane przez zawodnika/opiekuna prawnego “Oświadczenie o zapoznaniu się z OWU”.

W Polskim Związku Rugby, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów PZR, wymagane są obowiązkowe ubezpieczenia NNW. Każdy zawodnik posiadający ważną licencję wydaną przez PZR, musi zostać ubezpieczony. Tym samym jest to wypełnienie obowiązku zawartego w Ustawie o Sporcie. Klub wnosi opłaty za ubezpieczenia na konto Związku. Związek płaci składkę do ubezpieczyciela za wszystkich zawodników, którzy mają licencję PZR.

Opłaty należy wnosić na konto Związku w Santander Bank Polska S.A 70 1090 1014 0000 0001 3452 4093
 
Dokumenty do pobrania:
1. OWU Interrisk
2. Oświadczenie zawodnika o zapoznaniu się z OWU
3. Informacja o zakresie ubezpieczenia
4. Lista Interrisk 01.12.2020 - 31.07.2021

Informacja i załączniki są także dostępne na podstronie "Ubezpieczenie" w menu bocznym strony.
Wstęp do Madrid Sevens Dłuższy Puchar Świata 2023?
NAJBLIŻSZY MECZ
vs
Polska Niemcy

Rugby Europe Trophy
Gdynia, 13.11.2021

Informacje dla MEDIÓW
Tabela Ekstraligi
 01 MKS Ogniwo Sopot 5 25
 02 RC Lechia Gdańsk 6 25
 03 Up Fitness Skra Warszawa 6 22
 04 Edach Budowlani Lublin 6 22
 05 RC Orkan Sochaczew 6 20
 06 Master Pharm Łódź 4 10
 07 RC Arka Gdynia 6 9
 08 RzKS Juvenia Kraków 6 9
 09 Awenta Pogoń Siedlce 6 2
 10 KS Posnania Poznań 5 0