POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

JEDNOŚĆ • PASJA • SOLIDARNOŚĆ DYSCYPLINA • SZACUNEK

Menu

Informacja o Systemie Szkolenia Młodzieży18.08.2021


Pomimo wniosków klubów o zmianę decyzji Komisji Odwoławczej, Zarząd informuje, że nie jest organem upoważnionym do zmiany decyzji zarówno Komisji Gier i Dyscypliny jak i Komisji Odwoławczej PZR. Po otrzymaniu wniosków o wyjaśnienia i interpretacje przepisów zgłoszonych przez kluby i Komisję Gier i Dyscypliny na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Rugby w drodze uchwał zostały doprecyzowane przepisy PZR w zakresie Systemu Szkolenia Młodzieży.
 
Uchwała nr 1
W sprawie doprecyzowania rozumienia zapisu Przepisów PZR par. 82 "sankcja - zakaz pozyskiwania  wszelkich zawodników w następnym sezonie"
Przez powyższy zapis należy rozumieć zakaz pozyskania wszelkich nowych zawodników do drużyny. Jednocześnie Klub ukarany zachowuje możliwości kontynuowania wypożyczeń zawodników którzy na podstawie Transferu czasowego (wypożyczenia) reprezentowali dany Klub w poprzednim sezonie.
 
Uchwała nr 2
W sprawie doprecyzowania rozumienia zapisu Przepisów PZR par. 82 "Sankcja za niewypełnienie obowiązku – podwyższenie limitu zawodników, o których mowa w §32 ust. 2 niniejszych Przepisów do 100% występujących w składzie turniejowym lub meczowym"
Przez powyższy zapis należy rozumieć zakaz wystawienia do składu meczowego nowo pozyskanych zawodników nieposiadających statusu zawodnika polskiego (obcokrajowcy). Jednocześnie Klub ukarany zachowuje możliwości wystawiania w składzie zawodników  nieposiadających statusu zawodnika polskiego którzy reprezentowali dany Klub w poprzednim sezonie.
 
Uchwała nr 3
W sprawie doprecyzowania wysokości Opłat Licencyjnych, o której mowa w Przepisach PZR par. 82 ust. 3:
Zarząd PZR biorąc pod uwagę stan wykonanie obowiązku, o którym mowa w par. 82 ust. 3 postanawia doprecyzować, że wysokość opłat licencyjnych w sezonie 2021/2022 dla klubów Ekstraligi oraz I ligi jest uzależniona od ilości wykonanych obowiązków przez dany klub obowiązków wynikających z Przepisów PZR i kształtuje się w sposób następujący:
-niewykonanie żadnego obowiązku w pełnej wysokości kwoty przewidzianej w par. 82 ust. 3 tj. dla Ekstraligi 30 000 zł / dla Klubu I Ligi 3 000 zł
-wykonanie połowy obowiązków w wysokości połowy kwoty przewidzianej w par. 82 ust. 3 tj. dla Ekstraligi 15 000 zł / dla Klubu I Ligi 1 500 zł
-wykonanie 2 z 3 obowiązków w wysokości 1/3 kwoty przewidzianej w par. 82 ust. 3 tj. dla Ekstraligi 10 000 zł / dla Klubu I Ligi 1 000 zł
Zarząd postanawia doprecyzować, że opłata licencyjna będzie naliczana w ten sposób, że: brany jest pod uwagę udział w rozgrywkach, w którym klub uczestniczy w kolejnym sezonie rozgrywkowym (przykład: klub I Ligi, który wchodzi do Ekstraligi opłaca opłatę licencyjną w wysokości przewidzianej dla klubu Ekstraligi).
Jednocześnie w związku z ww. decyzją oraz decyzją KGiD wskazująca na zakres wykonanych obowiązków przez kluby Ekstraligi oraz I Ligi, opłaty licencyjne dla:
 
I. Klubów Ekstraligi w sezonie 2021/2022 wyniosą:
-Budowlani Rugby SA Łódź w wysokości 10.000,00 PLN - z uwagi na wykonanie 2 z 3 obowiązków
-Skra Warszawa w wysokości 30.000,00 PLN - z uwagi na niewykonanie obowiązku
-Posnania Poznań - 30.000,00 PLN - z uwagi na niewykonanie obowiązku 
 
II. Kluby z rozgrywek I ligi w sezonie 2021/2022 wyniosą:
-RK Sparta Jarocin  - 2.000,00 PLN  - z uwagi na wykonanie 1 z 3 obowiązków
-Rugby Białystok - 3.000,00 PLN - z uwagi na niewykonanie obowiązku 
-Legia Warszawa  - 3.000,00 PLN - z uwagi na niewykonanie obowiązku
 
III. Kluby z rozgrywek II ligi w sezonie 2021/2022 wyniosą:
-Wataha Zielona Góra - 150,00 PLN - z uwagi na niewykonanie obowiązku 
 
Uchwała nr 4
W związku z wypełnieniem zapisów przepisów PZR w etapie IV ust 82. Pkt. 4, b) oraz c):
-Tytan Gniezno zostaje objęty 50 % zniżką za licencje dla wszystkich zawodników.
-KS Budowlani Łódź zostaje objęty 75% zniżką za licencje dla wszystkich zawodników.
-Rugby Ruda Śląska zostaje objęty 75% zniżką za licencje dla wszystkich zawodników.
-Miedziowi Lublin zostaje objęty 50 % zniżką za licencje dla wszystkich zawodników.

Sekretarz Generalny PZR
Krzysztof Czajka
Zgłoszenia do I Ligi 2021/2022 Jak zobaczyć mecz w TVP Sport?
NAJBLIŻSZY MECZ
vs
Polska Niemcy

Rugby Europe Trophy
Gdynia, 13.11.2021

Informacje dla MEDIÓW
Tabela Ekstraligi
 01 MKS Ogniwo Sopot 5 25
 02 RC Lechia Gdańsk 6 25
 03 Up Fitness Skra Warszawa 6 22
 04 Edach Budowlani Lublin 6 22
 05 RC Orkan Sochaczew 6 20
 06 Master Pharm Łódź 4 10
 07 RC Arka Gdynia 6 9
 08 RzKS Juvenia Kraków 6 9
 09 Awenta Pogoń Siedlce 6 2
 10 KS Posnania Poznań 5 0