POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

UCZCIWOŚĆ - SZACUNEK - WSPÓŁPRACA - PASJA - DYSCYPLINA

Menu

Ubezpieczenie

 
Runda jesienna sezonu 2020/2021
 
Po rozmowach z firmą POL Brokers Sp. z o.o. udało się wynegocjować promocyjne warunki ubezpieczenia na rundę jesienną, w ramach niewykorzystanej w pełni (przez Covid-19) polisy rocznej w firmie InterRisk
 
Obecne ubezpieczenie wszystkich zawodników którzy byli zgłoszeni na sezon 2019/2020 kończy się 15 sierpnia 2020r.
 
Zawodnicy objęci ubezpieczeniem na sezon 2019/2020:
Przedłużenie ubezpieczenia o 3,5 miesiąca (tj. do 30.11.2020) - składka 5 zł od zawodnika. 
 
Nowi zawodnicy (bez ważnej polisy w sezonie 2019/2020):
W przypadku nowych zawodników należy:
- ubezpieczyć na okres 1-15 sierpnia – składka 8 zł 
(szczególnie zespoły grające swoje mecze w dniu 15.08.2020)
- ubezpieczyć zgodnie ze standardową procedurą na okres od 16.08. do 30.11.2020 koszt jak w przypadku przedłużenia ubezpieczeń tj. 5 zł.
 
Z racji tego, iż jest to przedłużenie polisy obowiązującej w sezonie 2019/2020 jej warunki się nie zmieniają i znajdują się w odpowiednich załącznikach.  
 
Aby uniknąć przypadków, jak w bieżącym roku, iż runda Ekstraligi zaczyna się w weekend kończący/rozpoczynający okres ubezpieczenia, kolejna polisy zawarta będzie na okres od 1.12.2020 do 31.07.2021.
 
Warunek ubezpieczenia
Każdy zawodnik zgłoszony do systemu licencyjnego przez Klub musi mieć wpisany numer pesel lub w przypadku zawodników pochodzenia zagranicznego datę urodzenia. 
 
W Polskim Związku Rugby, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów PZR, wymagane są obowiązkowe ubezpieczenia NNW. Każdy zawodnik posiadający ważną licencję wydaną przez PZR, jest ubezpieczony. Tym samym jest to wypełnienie obowiązku zawartego w Ustawie o sporcie.
 
Do ubezpieczenia będą wymagane imienne listy zawodników, zawierające: imię, nazwisko, PESEL (dla zawodników zagranicznych data urodzenia). Dodatkowo kluby zobowiązane są przechowywać na potrzeby ewentualnej likwidacji szkody oświadczenie podpisane przez zawodnika lub jego opiekuna prawnego  potwierdzające, że zapoznali się z OWU.  
 
Wariant zawiera opcję zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji poniesionych na terenie RP na leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zwrot kosztów następuje w oparciu o imienne faktury, a w przypadku rehabilitacji dodatkowo wymagane jest zlecenie rehabilitacji przez lekarza z wymienionym rodzajem i ilością zabiegów. Limit dotyczący kosztów leczenia i rehabilitacji stanowi osobną kwotę. Wysokość zwrotu kosztów za zakup środków pomocniczych i ortopedycznych oraz przekwalifikowanie inwalidów stanowi 30 % sumy ubezpieczenia. Oferta InterRisku przewiduje wypłatę świadczenia tylko za zgon w wyniku zawału lub udaru. Rozszerzenie zakresu do pełnej odpowiedzialności za zawał i udar (także uszczerbek) spowoduje wzrost składki o 30 %. Podane w ofercie sumy ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w rocznym okresie ubezpieczenia.
Wnioskowaliśmy do InterRisku o zmianę definicji pobytu w szpitalu (skrócenie pobytu do 1 dnia) niestety nie otrzymaliśmy zgody centrali Ubezpieczyciela.
Jednocześnie z powodu dużej szkodliwości PZR zachęca Kluby do indywidualnych ubezpieczeń swoich zawodników odrębnymi polisami.
 
W załącznikach poniżej szczegółowe informacje.
Dotychczasowe ubezpieczenie ważne jest do 15.08.2020.
 
UWAGA: JEST JESZCZE KILKA WAŻNYCH INFORMACJI !!!
1. Przed I rundą Ekstraligi zgłoszenia licencyjne przyjmowane będą do dnia 14 sierpnia (piątek) do godziny 17:00. 
Okienko transferowe zamykane jest 15.09.2020.
Wszystkie kluby Rugby 15 biorące udział w rozgrywkach Ekstraligi muszą dostarczyć do związku kompletne listy zawodników ubezpieczonych (można wysłać mailem kopie PDF, ale muszą to być kopie podstemplowanych i podpisanych list, związek nie będzie już mógł wysyłać list w imieniu klubów - zmiany ustawowe). 
Pozostałe kluby w zależności od czasu rozpoczęcia rozgrywek na danym poziomie - szczegóły w późniejszym komunikacie.
2. Wszyscy ubezpieczeni zawodnicy muszą zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), które również stanowią załącznik do tekstu - jest to wymóg ustawowy.
3. W związku z obowiązkiem opisanym w punkcie 2 - wszystkie kluby muszą posiadać na wypadek likwidacji szkody podpisane przez nich oświadczenia, że zapoznali się z OWU - wzór oświadczenia także jest do pobrania.
4. Klub wnosi opłaty za ubezpieczenia na konto związku. Związek płaci składkę do ubezpieczyciela za wszystkich zawodników, którzy mają licencję PZR
5. Żaden klub nie otrzyma licencji dla zawodników na nowy sezon/rundę, jeśli nie zostanie dostarczona lista ubezpieczonych zawodników i nie zostanie dokonana opłata za składkę ubezpieczeniową
6. W załączniku znajduje się także tabela ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia.
 
Opłaty należy wnosić na konto: WBK 70 1090 1014 0000 0001 3452 4093
Tabela Ekstraligi
 01 MKS Ogniwo Sopot 7 33
 02 Master Pharm Łódź 7 22
 03 Awenta Pogoń Siedlce 7 22
 04 RC Lechia Gdańsk 8 20
 05 RC Orkan Sochaczew 8 19
 06 Edach Budowlani Lublin 7 18
 07 OKS Skra Warszawa 7 17
 08 RC Arka Gdynia 7 14
 09 RzKS Juvenia Kraków 7 12
 10 RK Sparta Jarocin 7 0