POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

UCZCIWOŚĆ - SZACUNEK - WSPÓŁPRACA - PASJA - DYSCYPLINA

Menu

Wychowawcze walory rugby10.02.2015

MIROSŁAW SZCZEPAŃSKI
Wychowawcze walory rugby jako dyscypliny sportowej 
 
Gry od najdawniejszych czasów były nieodzowną częścią życia każdego człowieka. Właśnie z gry ludzie wydobywali radość i przyjemność. Można sądzić, że konieczny jest powrót do korzeni sportu, jako formy ruchu i rekreacji. Należy nadać nowe znaczenie, a raczej powrócić do starego modelu wychowania młodzieży, dodając jej energii, kształcąc siłę, zręczność i zwinność, wyrabiając w niej odwagę oraz kształtując wytrzymałość. Moim zdaniem to gry sprawiają, iż każdy człowiek może postępować według pewnych reguł, płynących z ich swoistej natury. Bo przecież na co dzień powinniśmy stosować się do litery i ducha przepisów i uczyć młodzież poprzez pokaz prawidłowego postępowania. Szacunek do drugiej osoby jest tak oczywistą rzeczą , iż każdy z nas powinien wiedzieć, w jaki sposób ma się zachować wdanej sytuacji, aby nie urazić przeciwnika i zachować się poprawnie wobec innych.
 
Kolejną możliwością, jaką daje nam sport, jest bycie zawsze sobą, zachowanie pogody ducha i umiaru. Wkładając zawsze maksimum sił w to, co robimy w życiu codziennym, dążymy, aby w naszej psychice nie pojawiło się zwątpienie w przyszłość jutra, bo w każdym z nas rodzi się próżność, która może zrodzić się z sukcesu. Dlatego też największym zadośćuczynieniem jest dla nas dobre samopoczucie i radość wynikająca z wysiłku fizycznego.
 
Takie oto antidotum potrzebne jest naszemu społeczeństwu, aby można było normalnie funkcjonować w codziennym życiu. Abyśmy byli pełni optymizmu jutra, jak również sił psychicznych i fizycznych w kolejnych dniach życia.
 
Gry mogą odrywać ważną rolę jako czynnik pełnego rozwoju intelektualnego, niezbędny element organizacji społecznej, który może przyczynić się do postępu ludzkości. Formy działalności sportowej powinny stanowić integralną część systemu wychowania. Są one konieczne do utrzymania równowagi rozwoju i ogólnego kształcenia młodzieży. Przygotowują dorosłych do zdrowego wykorzystania czasu wolnego. Każda osoba ćwicząca, niezależnie od piastowanego stanowiska i zajmowanej pozycji społecznej, ma pełne prawo do realizowania własnych zamierzeń w zakresie sportu. Gra stwarza również okazję do poznania siebie i doskonalenie samego siebie. Pozwala człowiekowi na zdyscyplinowanie swojej działalności. W dążeniu do uzdrowienia obecnego stanu rzeczy musimy zadać sobie pytanie, jakich metod możemy użyć, aby osiągnąć pożądany cel? Właśnie gry są według mnie najlepszym przykładem osiągania celu, ale trzeba do nich powrócić w szerokim tego słowa znaczeniu.
 
Na drodze rozwoju fizycznego nie może zabraknąć gry, jaką jest rugby, która umożliwia spotkania między ludźmi w atmosferze szczerości i radości, pozwala się wzajemnie poznawać i szanować, budzi w nas poczucie solidarności oraz zamiłowanie do szlachetnego i bezinteresownego działania, pomaga nam stworzyć nowe kryteria bohaterstwa. Grę w rugby można scharakteryzować w następujący sposób : jest dyscyplina dla odważnych, zdecydowanych, wszechstronnych ludzi, którzy przez grę kształtują swój charakter, przydatny w swoim życiu.
 
Nie ulega wątpliwości, iż jest to gra dla ludzi o twardym i mocnym charakterze. Jest wielu zwolenników jak i przeciwników tej dyscypliny, ale nie jest przypadkiem, iż gra ta znalazła się w Anglii w programie nauczania na poziomie szkół podstawowych i średnich. Walory wychowawcze, jakie niesie ze sobą pozwalają na wyrobie w młodzieży tych cech charakteru, które są niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu.
 
Nie ma drugiej dyscypliny, w której można chwytać piłkę, podnosić i biegać z nią, podawać rękoma, rzucać lub podbijać piłkę w stronę innego zawodnika, zachowując przepis, iż piłka może być tylko podawana do tyłu. Piłkę można podawać nogą we wszystkich kierunkach. Dozwolone jest zatrzymywanie, pchanie lub trącanie ramieniem przeciwnika niosącego piłkę. Natomiast zawodnik posiadający piłkę może atakować przeciwnika w dozwolony sposób.
 
O ile same wartości moralne sportu nie uległy większym zmianom, to jednak metody wdrażania zmieniły się diametralnie. Wcześniejszy system wychowawczy opierał się przede wszystkim na nakazach, zakazach i sankcjach, czyniąc z gracza niejako przedmiot musztry żołnierskiej.
 
Współczesne podejście opiera się na interakcji między trenerem a zawodnikiem, traktowanym jako „podmiot” dyscypliny. 
 
Kierując się kalokagatią w sporcie, należy wybrać te najbardziej pozytywne elementy wychowania, do których na pewno będą należeć: 
· Szeroko propagowany program sportowy wśród wszystkich warstw społeczeństwa, czyniący ze sportu czynnik zdrowotny, a nie kosztowną rozrywkę dla ludzi bogatych
· Zwrócenie uwagi na wartości moralne dyscyplin w połączeniu z tradycyjnymi sposobami trenowania (zdrowa żywność zamiast odżywek, „dopingu” i wszelkiego rodzaju używek)
· Kształtowanie kultu sportowca, jako symbolu bohaterstwa , patriotyzmu, honoru, pokoju i wszelkich postaw godnych naśladowania
· Traktowanie trenera, jako autorytetu posiadającego fachową wiedzę i umiejętności z zakresu danej dyscypliny, a jednocześnie zaufanego przyjaciela na gruncie osobistym
· Zapewnienie odpowiedniego zaplecza strukturalnego (władze klubowe i organizacje sportowe dbające o interesy zawodników), materialnego (boiska, ośrodki szkoleniowe, hale sportowe i pozostały sprzęt treningowy), finansowego (dotacje państwowe oraz indywidualni sponsorzy)
· Wszczepienie w trenujących woli uczciwej walki konkurencji z jednoczesnym pozyskiwaniem publiczności, dla której ponosi się wysiłek sportowy.
 
Dzięki tej dyscyplinie tworzymy pewną rodzinę, w której panują wzajemne sympatie, pozwalające rozwijać przyjaźń, która następnie procentuje podczas gry. I wówczas nie wydają się absurdalne słowa  „jeden za wszystkich - wszyscy za jednego”, a „fair-play”  nie jest pustym słowem. Jest to twarda, męska dyscyplina, w której szeregach może znaleźć miejsce każdy chłopak czy dziewczyna, pragnący przeżyć piękną przygodę z owalną piłką, której nigdy nie zapomni.
 
Rugby jako jedna z dyscyplin sportu może się stać, źródłem zdrowia i równowagi psychicznej. Jako dyscyplina sportu zachęca człowieka do działania i uczestnictwa w innych działaniach, wykraczających poza codzienne czynności. Rozwija zamiłowanie do wykazywania inicjatywy i przyjmowania odpowiedzialności za swoje czyny.
                               
Zdjęcie 80minut.pl
 
7 : Konsultacja seniorów i U19 Polska U18 v Polska U19 35:15
Tabela Ekstraligi
1 MKS Ogniwo Sopot    
2 Budowlani Łódź SA    
3 MKS Pogoń Siedlce    
4 OKS Skra Warszawa    
5 KS Budowlani Lublin    
6 RC Orkan Sochaczew    
7 RzKS Juvenia Kraków    
8 KS Budowlani Łódź - wycofali się z rozgrywek    
9 RC Lechia Gdańsk    
10 RC Arka Gdynia