POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

UCZCIWOŚĆ - SZACUNEK - WSPÓŁPRACA - PASJA - DYSCYPLINA

Menu

Rugby w SMS Marcina Gortata29.09.2017

 
W zeszłym tygodniu w Szkole Mistrzostwa Sportowego, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Łodzi została parafowana przez przedstawicieli Polskiego Związku Rugby, Kierownika Wyszkolenia Jacka Zalejarza oraz Krajowego Oficera Krzysztofa Krzewickiego, a następnie podpisana przez Prezesa PZR Dariusza Olszewskiego i V-ce Prezesa Andrzeja Kucia umowa z umowa z MG13 Sp. z o.o. będącą organem prowadzącym Szkoły Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata, reprezentowaną przez Prezesa Jakuba Urbanowicza w obecności Dyrektora Łódzkiego oddziału Michała Fetera. 
 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata funkcjonuje od września 2011 roku jako jedna z niewielu niepublicznych bezpłatnych szkół sportowych w Polsce. Jej założycielem i właścicielem jest Marcin Gortat - wybitny polski koszykarz, zawodnik ligi NBA. 
Otwiera się więc ogromna szansa dla każdego młodego zawodnika i zawodniczki którzy kończą gimnazjum, trenuje w Polsce w klubie rugby, na podjęcie od września 2018 roku nauki w SMS o profilu rugby w jednym z czterech miast w Polsce (Kraków, Poznań, Łódź, Gdańsk). Realizacja szkolenia podzielona będzie  na poszczególne panele tematyczne w każdym miesiącu jak i w każdym roku nauki. Plany szkoleniowe w SMS zostaną opracowane przez PZR przy współpracy z zespołem metodycznym Instytutu Sportu. Planowana ilość godzin na zajęcia szkoleniowe z rugby to 64 w miesiącu a więc zdecydowanie więcej niż można przeprowadzić w klubie sportowym. I choćby z tego powodu należy mieć przekonanie, że zawodnicy realizujący program SMS w zdecydowany sposób będą mogli zwiększyć poziom swojego wyszkolenia.
 
Beneficjentem tego przedsięwzięcia będą Kluby Rugby oraz Kadry Narodowe Polski. Należy zaznaczyć, że na podstawie w/w porozumienia zawodnik trafiający do klasy MG13 w dalszym ciągu będzie zawodnikiem Klubu z którego trafił i będzie uczestniczył w rozgrywka PZR w barwach swojego klubu. 

Z perspektywy rodzica można zadać  pytanie, a co z nauką i gdzie dziecko trafi po szkole jakie czekają go perspektywy. Na to pytanie odpowiada Michał Feter Dyrektor szkoły w Łodzi: 
Grono pedagogiczne szkół Marcina Gortata jest bardzo dobrze przygotowane do pracy ze sportowcami. Nauczyciele wiedzą jak motywować młodych ludzi do samodzielnej pracy (w przypadku dużej liczby wyjazdów na zgrupowania i turnieje). Szkoły są przyjazne sportowcom. Z jednej strony realizujemy bardzo dokładnie podstawę programową zawartą w przepisach oświatowych, ale z drugiej strony nauczyciele służą pomocą i są elastyczni w planowaniu np. sprawdzianów, tak aby edukacja mogła iść w parze ze sportem. Sport w naszych szkołach jest bardzo ważny, ale najważniejszym celem jest bardzo dobre przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego i studiów na wybranym kierunku. Współpracujemy bardzo ściśle w poszczególnych miastach z uczelniami wyższymi (Uniwersytet Łódzki, Politechnika Gdańska). Absolwenci naszych szkół kontynuują edukację na bardzo różnych kierunkach studiów i jednocześnie trenują i biorą udział w rozgrywkach seniorskich prowadzonych przez polskie związki sportowe oraz w Akademickich Mistrzostwach Polski. Tak przygotowani do dorosłego życia są cenionymi pracownikami, a jednocześnie wielu z nich pozostaje w sporcie jako trenerzy, fizjoterapeuci, managerowie.
 
Jacek Zalejarz
 
Orzeczenie Komisji Gier i Dyscypliny U18: Debiut juniorek na ME