POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

WYCHOWANIE - ROZWÓJ - JEDNOŚĆ - ZDROWIE - SZACUNEK - DYSCYPLINA -PRACA ZESPOŁOWA - SATYSFAKCJA

Menu
9.579.727 liczba odwiedzin od
01.01.2014

Rugby Kobiet: Zgłoszenie do rozgrywek10.08.2017

 
ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK RUGBY 7 KOBIET W SEZONIE 2017/2018
 
Do dnia 25 sierpnia 2017 roku czekamy na zgłoszenia drużyn kobiecych do udziału w rozgrywkach w sezonie 2017/2018.
 
IV. Zgłoszenie do rozgrywek i turnieju 
 
1. Zgłoszenia do Mistrzostw Polski należy dokonać do 25 sierpnia 2017 r. na adres e-mail Polskiego Związku Rugby (tzw. „Zgłoszenie do Mistrzostw”). Zgłoszenie takie daje możliwość gry we wszystkich turniejach w sezonie 2017/2018 i daje prawo do walki o medale Mistrzostw Polski. 
 
2. Zespół, wyjątkowo niezgłoszony w trybie określonym w pkt. IV.1. może zgłaszać swój udział w poszczególnych turniejach (tzw. „Zgłoszenie do Turnieju”). W takim przypadku jest on klasyfikowany w klasyfikacji turniejowej w sposób bezpośredni. 
 
3. Klub zgłoszony w trybie określonym w pkt. IV.2. (tzw. „Zgłoszenie do Turnieju”) w klasyfikacji końcowej klasyfikowany jest razem z zespołami zgłoszonymi do wszystkich turniejów (wg zasad określonych w pkt. IV.1.) tylko pod warunkiem wzięcia udziału w 6 z 8 turniejów sezonu 2017/18. Jeżeli nie weźmie udziału, w co najmniej sześciu turniejach, klasyfikowany jest za drużynami zgłoszonymi wg zasad określonych w pkt. IV.1. 
 
4. Warunkiem wzięcia udziału w rozgrywkach Mistrzostw Polski w sezonie 2017/2018 przez każdy zespół zgłoszony w trybie pt. 1 rozd. IV (tzw. „Zgłoszenie do Mistrzostw”) jest wpłacenie do 25.08.2017 r. na wskazane konto Polskiego Związku Rugby kaucji zwrotnej w wysokości 500,00 zł (zwracaną do 7 dni po ostatnim turnieju Mistrzostw. Nie podlega zwrotowi w przypadku niewypełnienia przez zespół obowiązku startu w ośmiu turniejach cyklu MP). 
 
5. Warunkiem wzięcia udziału w turnieju Mistrzostw Polski w sezonie 2017/2018 przez każdy zespół zgłoszony w trybie pt. 2 rozd. IV (tzw. „Zgłoszenie do Turnieju”) jest wpłacenie na 10 dni przed terminem turnieju na wskazane konto Polskiego Związku Rugby kaucji zwrotnej w wysokości 500,00 zł (zwracaną do 7 dni po turnieju, traconą w przypadku niepojawienia się na turnieju.) 
 
6. Ponadto warunkiem wzięcia udziału w turnieju jest: 
A. wysłanie pisemnego zgłoszenia wg określonego przez Komisarza Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 wzoru jednocześnie na adresy e-mail komisarza i organizatora turnieju, 
B. wpłacenie opłaty startowej w wysokości 250,00 zł przesłanej na konto organizatora Turnieju, 
C. wysłanie na adres e-mail Komisarza Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 potwierdzenia wpłaty kaucji określonej w pt. 5 rozd. IV oraz potwierdzenia wpłaty opłaty startowej określonej w pt. 6.2. rozd. IV., 
D. ww. pisemnego zgłoszenia, kaucji za turniej, wysłania potwierdzenia wpłat kaucji i opłaty startowej należy dokonać na 10 dni przed terminem turnieju, 
E. brak pisemnego zgłoszenia, kaucji za turniej, wysłanych potwierdzeń wpłat kaucji i opłaty startowej w wyznaczonym w pt. 6.4. terminie uniemożliwia udział w turnieju.
 
ADRES E-MAIL POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY: poczta@pzrugby.pl 
 
WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO:
 
Konto: PKO BP VIII o/Warszawa
Nr: 06 1020 1156 0000 7002 0058 4045
 
Anna Grabska
Komisja Rugby Kobiet
 
Sopot: Zaproszenie na rugby plażowe Bilety na Polska v Europa już w sprzedaży

Tabela Ekstraligi

  Grupa A    
1 Budowlani Łódź SA 7 35
2 RC Lechia Gdańsk 6 19
3 RC Orkan Sochaczew
7 12
4 KS Budowlani Łódź 8 10
5 RC Arka Gdynia 6 9
  Grupa B    
1 MKS Pogoń Siedlce 7 32
2 MKS Ogniwo Sopot 6 26
3 KS Budowlani Lublin 7 22
4 OKS Skra Warszawa 8 11
5 RzKS Juvenia Kraków 8 1

 Wyniki

9.579.727 liczba odwiedzin od
01.01.2014