POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

UCZCIWOŚĆ - SZACUNEK - WSPÓŁPRACA - PASJA - DYSCYPLINA

Menu

SONDA

Co dalej z "Kalendarium Wydarzeń"?

Musi zostać Powinno zostać Można zlikwidować Nie mam zdania Wyślę opinię na rugbus@op.pl

Wszystkich głosów 118

10.578.075 liczba odwiedzin od
01.01.2014

II liga: Regulamin na nowy sezon08.08.2015


Regulamin II ligi rugby na sezon 2015/2016
 
I. Cele:
1. Celem sportowym II ligi jest wyłonienie najlepszego zespołu na tym poziomie rozgrywek, miejsce to jest premiowane bezpośrednim awansem do I ligi.
2. Celem organizacyjnym II ligi jest poszukiwanie i aktywowanie nowych ośrodków i ognisk rugby 15 w Polsce, a także danie możliwości na budowę podstaw działającym już klubom na podwyższanie swojego poziomu sportowego i organizacyjnego.
 
II. Uczestnictwo:
1. W II lidze bierze udział 8 zespołów., które potwierdziły swój udział na piśmie do PZR  
2. W rozgrywkach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy posiadający ważną licencję wykupioną przez właściwy klub oraz opłacone obowiązkowe ubezpieczenie dla zawodników zrzeszonych i zgłoszonych do rozgrywek pod szyldem Polskiego Związku Rugby. 
3. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie wystawione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 roku paragraf 2: Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonego sportu wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarz posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.
4. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w roku 1997 i starsi. Zawodnicy rocznika 1997 w rundzie jesiennej nie mają prawa gry w pierwszej linii młyna, a od wiosny 2016 tylko w wymiarze połowy czasu gry.
5. W protokole zawodów może być wpisanych trzech obcokrajowców.
6. Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach centralnych (dotyczy także regionalnych rozgrywek juniorów), który rozegrał w spotkaniu więcej niż połowę czasu gry musi mieć minimum 48 godzinną przerwę między występami na boisku. Zawodnicy, którzy wystąpili w danym meczu, ale w formacie nie większym niż połowa spotkania mają prawo grać następnego dnia w wymiarze nie większym niż połowa czasu gry. 
 
III. System zawodów:
1. Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem, terminarzem rozgrywek, przepisami gry, przepisami PZR oraz regulaminem dyscyplinarnym PZR.
2. Rozgrywki odbywają się w cyklu jesień - wiosna.
3. W sezonie 2015/2016 w II lidze rugby 15 wystąpią następujące zespoły podzielone na dwie grupy regionalne
Region Północno Zachodni:
a) Alfa Bydgoszcz
b) Arka Rumia
c) Chaos Poznań
d) Wataha RC Zielona Góra
Region Południowo Wschodni:
a) Biało Czarni Nowy Sącz
b) Frogs Warsaw
c) KS AZS AWF Warszawa
d) KS Rugby Wrocław
4. Rozgrywki podzielone są wg następującego klucza:
- w rundzie jesiennej, w każdej z grup, każdy zespół rozgrywa 6 spotkań w systemie każdy z każdym (mecz i rewanż)
- o kolejności rozgrywania meczy decyduje losowanie
- mecze rewanżowe odbywają się w kolejności wynikającej z losowania przy zamianie gospodarza
- po rundzie jesiennej w każdej z grup zespoły w wyniku ilości zdobytych punktów zajmują stosownie miejsca od 1 do 4.
- zespoły z miejsc 1 i 2 każdej grupy tworzą nową, wspólną, grupę zwaną dalej grupą mistrzowską, w rundzie wiosennej, każdy z zespołów rozgrywa 6 meczy w systemie każdy z każdym (mecz i rewanż)
- o kolejności rozgrywania meczy decyduje losowanie
- mecze rewanżowe odbywają się w kolejności wynikającej z losowania przy zamianie gospodarza
- przed rundą wiosenną wszystkie zdobyte jesienią punkty zostają wykreślone a zespoły przystępują do rundy z zerowym dorobkiem punktowym
- po rundzie wiosennej zostaje wyłoniony zwycięzca tej grupy oraz kolejne miejsca według szczegółowych przepisów określonych w dalszej części niniejszego regulaminu.
- zespoły z miejsc 3 i 4 każdej grupy tworzą nową, wspólną, grupę ,zwaną dalej grupą marchewkową, w rundzie wiosennej, każdy z zespołów rozgrywa 6 meczy w systemie każdy z każdym (mecz i rewanż)
- o kolejności rozgrywania meczy decyduje losowanie
- mecze rewanżowe odbywają się w kolejności wynikającej z losowania przy zamianie gospodarza
- przed rundą wiosenną wszystkie zdobyte jesienią punkty zostają wykreślone a zespoły przystępują do rundy z zerowym dorobkiem punktowym
- po rundzie wiosennej zostaje wyłoniony zwycięzca tej grupy oraz kolejne miejsca według szczegółowych przepisów określonych w dalszej części niniejszego regulaminu.
5. Składy drużyn - jeżeli drużyna posiada mniej niż 15 zawodników, drużyny rozgrywają mecz w równych liczebnie składach ustalonych przez kapitanów, jednakże nie mniej niż 12 zawodników na boisku w jednym zespole, jeżeli kapitanowie nie znajdą wspólnego stanowiska podczas odprawy przed zawodami, sędzia ustala liczbę grających, równą w każdym zespole, wg następującego klucza, drużyna o mniejszej liczbie zawodników wpisanych w protokół meczowy ma prawo pozostawić na ławce rezerwowej maksymalnie jednego zawodnika, jeżeli któryś z zespołów ma tylko 12 zawodników wpisanych w protokół meczowy ma on obowiązek rozrywać mecz bez zawodników rezerwowych, drużyna liczniejsza może dokonywać zmian według wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przy zachowaniu początkowej ilości zawodników na boisku,  mecz rozgrywany po 12 zawodników w zespole rozgrywany jest z podziałem na formacje 5 osobowe młyny i 7 osobowy atak, w sytuacji rozgrywania meczy w składach 13 lub 14 osobowych zespół nie posiadający 15tu zawodników decyduje w której formacji pojawi się zawodnik 13 lub 13 i 14.
6.Organizator meczu ma obowiązek zapewnić:
- boisko
- sędziego
- wodę dla drużyny przyjezdnej
- opiekę medyczną (lekarz lub ratownik medyczny)
7.  Organizator meczu ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed datą meczu wynikającą 
   z terminarza, poinformować drużynę przyjezdną:
- o dokładnej godzinie rozpoczęcia meczu
- miejscu rozgrywania meczu (dokładny adres)
- kolorach strojów w jakich wystąpią gospodarze
- czy drużyna gospodarzy planuje występ w liczbie 15 czy mniej zawodników
8. Drużyna występująca w roli gościa, najpóźniej na 10 dni przed terminem  meczu    wyznaczonego przez gospodarzy, ma obowiązek:
- potwierdzić przyjazd w określonym przez gospodarza terminie
- określić w przybliżeniu ilość zawodników jaka przyjedzie na mecz (szczególnie gdyby miałoby to być mniej niż 15)
9.  Jeżeli drużyna mimo potwierdzenia przyjazdu nie pojawi się w określonym terminie lub dotrze w składzie nie pozwalającym rozegrać spotkania z udziałem 12 zawodników jednej drużyny (niedopuszczalna jest gra w nierównych składach lub w mniejszych niż 12):
-przegrywa mecz walkowerem 25:0 (drużyna zwycięska otrzymuje 3 duże punkty)
- kara za walkower wynosi 1500,00 zł 
10. Gospodarz meczu po zakończeniu zawodów ma obowiązek w jak najkrótszym  czasie (maksymalnie 24 godziny od końcowego gwizdka) przesłać do biura PZR drogą mailową lub kasową protokół meczu    
11. Jeżeli któraś z drużyn zwołuje po meczu konferencję prasową, ma prawo wymagać od drużyny przeciwnej aby w tej konferencji wziął udział trener i najlepszy zawodnik wskazany przez trenera 
 
IV. Klasyfikacja i punktacja: 
1. O końcowej klasyfikacji w II lidze decydują w kolejności:
a) Większa liczba zdobytych dużych punktów łącznie z bonusowymi, 
b) Rezultaty bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi (mała tabela), 
c) Korzystniejszy stosunek małych punktów, 
d) Większa liczba zdobytych małych punktów,
e) Mniejsza liczba wykluczeń, 
f) Mniejsza liczba upomnień,
g) Losowanie.
- przy czym drużyny z grupy mistrzowskiej zajmują odpowiednio miejsca 1-4, drużyny z grupy marchewkowej zajmują odpowiednio miejsca 5-8.
2. Punktacja 
a) za zwycięstwo drużyna otrzymuje 4 lub 5 punktów,
b) za remis drużyna otrzymuje 2 lub 3 punkty,
c) za porażkę drużyna otrzymuje 0 lub 1 punkt,
d) za porażkę walkowerem drużyna karana jest minus jeden punkt, w małych punktach 0:25,
e) za zwycięstwo walkowerem zespól otrzymuje 5 punktów, w małych punktach 25:0,
f) za zdobycie w meczu 4 lub więcej przyłożeń zespół otrzymuje dodatkowo 1 punkt bonusowy,
g) za przegranie meczu siedmioma i mniej punktami zespół otrzymuje dodatkowo1 punkt bonusowy,
h) zespół może otrzymać tylko jeden punkt bonusowy w danym meczu.
 
V. Sędziowie:
a) sędzia główny jest delegowany przez Kolegium Sędziów przy Polskim Związku Rugby 
w przypadku nie pojawienia się Sędziego Głównego wyznaczonego przez Kolegium Sędziów dopuszczalne jest wyznaczenie przez gospodarza osoby spoza grona zawodników zgłoszonych w protokole meczowym pod warunkiem, że jest to osoba kompetentna w tematyce rugby 15 i wyrazi na to zgodę drużyna przyjezdna, każde zgłoszenie sędziego głównego spoza grona sędziów musi zostać opatrzone krótką notatką na temat samego kandydata oraz powodu takiego stanu rzeczy
b) sędziowie liniowi powinni zostać wyznaczeni po jednym przez każdą drużynę, jednak w    sytuacji w której drużyna przyjezdna nie posiada kandydata obaj sędziowie liniowi      zostają wyznaczeni przez gospodarza
c) z zawodów musi zostać sporządzony protokół zawodów zgodnie z regulaminem PZR.  
 
VI. Zmiany:
a) każda drużyna może w trakcie jednej połowy meczu dokonać maksymalnie 5 zmian
   pozwala to na dokonanie maksymalnie 10 zmian w trakcie meczu
b) dopuszczalne są zmiany powrotne pod warunkiem jednak, że zawodnika powracający na    boisko został zdjęty w pierwszej połowie (wyjątek stanowi sytuacja w której drużyna    zostaje osłabiona przez kontuzję zawodnika a jedyni zawodnicy rezerwowi to tacy którzy    mogą dać zmianę powrotną)
c) zawodnicy schodzący z boiska z kontuzją inną niż krwawiąca rana nie mają możliwości    powrotu na boisko
 
VII. Terminarz II ligi rugby 15 (runda jesienna):
 
05-06.09.2015  - 1 kolejka II Ligi
19-20.09.2015  - 2 kolejka II Ligi
26-27.09.2015  - 3 kolejka II Ligi
rewanże
10-11.10.2015  - 4 kolejka II Ligi
24-25.10.2015  - 5 kolejka II Ligi
07-08.11.2015  - 6 kolejka II Ligi
 
VIII. Nagrody:
1. Puchar PZR dla mistrza II ligi – zajęcie 1go miejsca w II Lidze jest premiowane bezpośrednim awansem do I Ligii
2. Drużyna która wywalczy 2gie miejsce w II lidze ma prawo zagrać jeden mecz nazywany barażem  z przedostatnią drużyną I ligi na boisku I ligowca, zespół który zwycięża .w tym meczu nowy sezon zaczyna w I lidze, przegrany w II lidze. Zespół z 2go miejsca w II lidze może zrezygnować z rozgrywania barażu a prawo gry barażu nie przenosi się na zespoły niżej sklasyfikowane a przedostatni zespół z I ligi automatycznie ma zapewnione miejsce na kolejny sezon w swojej lidze.
3. Puchar Sekretarza PZR dla zwycięzcy grupy marchewkowej jako wyróżnienie za walkę do końca rozgrywek mimo nieudanej pierwszej części sezonu.
4. Zespół z miejsca 8 po zakończeniu rozgrywek otrzymuje symboliczną drewnianą łyżkę jako motywację do dalszej pracy, łyżka zostaje przesłana pocztą na adres klubu i jest „nagrodą” przechodnią, za przesłanie łyżki odpowiedzialny jest jej ostatni posiadacz. Drewniana Łyżka w II lidze zostaje ufundowana przez Wataha RC Zielona Góra jako drużynę która po sezonie 2014/15 zajęła ostatnie miejsce w II lidze.
 
IX. Postanowienia końcowe:
wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone do w/w zbioru przepisów muszą zostać zaakceptowane przez Komisję Gier i Dyscypliny PZR po zasięgnięciu opinii upoważnionych
do tego przedstawicieli wszystkich klubów II ligi.
 
Osoby odpowiedzialne:
Alfa  Bydgoszcz: Leszek Komoń
Arka Rumia: Krystian Lubiński
Biało Czarni Nowy Sącz: Grzegorz Goliński
Chaos Poznań: Paweł Borowski
Frogs & Co Warszawa: Antoni Bohdanowicz
KS AZS AWF Warszawa: Marcin Stolarz
KS Rugby Wrocław
Wataha RC Zielona Góra: Paweł Prokopowicz
 
39 drużyn zagra na plaży w Sopocie Zaproszenie na "plażówkę" do Siedlec

NAJBLIŻSZY MECZ

vs
Polska Litwa

Rugby Europe Trophy
Łódź, 03.11.2018

Informacje dla MEDIÓW

Tabela Ekstraligi

  Grupa Mistrzowska    
1 Budowlani Łódź SA 10 41
2 MKS Pogoń Siedlce 10 39
3 MKS Ogniwo Sopot 10 34
4 RC Lechia Gdańsk 10 20
5 RC Orkan Sochaczew 10 9
6 KS Budowlani Lublin 10 6
  Grupa Trophy    
1 OKS Skra Warszawa 6 20
2 RzKS Juvenia Kraków 6 16
3 RC Arka Gdynia 6 14
4 KS Budowlani Łódź 6 11

 Wyniki

SONDA

Co dalej z "Kalendarium Wydarzeń"?

Musi zostać 66% Powinno zostać 15% Można zlikwidować 13% Nie mam zdania 6% Wyślę opinię na rugbus@op.pl 0%

Wszystkich głosów 118

10.578.075 liczba odwiedzin od
01.01.2014